Nỗi buồn tại Paris P1

20 Tháng Hai, 2022 Hieu Trung 0

Câu trả lời luôn giống nhau: “Bình thường”. Messi lặp lại rằng cuộc sống của anh ở Barcelona “bình lặng”, dựa trên các con anh và “thói quen” của chúng. Anh […]